ការពិតអ្នកកីឡាកាសអាមេរិកាំង សុទ្ធតែជា ​FAN ក្លិបបាល់ទាត់នៅ Premier League

ស្ថាប័នកីឡាកាសពិភពលោក WWE ដែលមានមូលដ្ឋាន នៅសហរដ្ឋអាមេរិក គីជាកន្លែងប្រជុំទៅដោយអ្នកកីឡាកាសកម្រិតពិភពលោកល្បីៗ។ តែបើក្រឡេកទៅមើលជ្រុងមួយផ្នែកនៃចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេវិញម្តង គឺ ​Super Stars នៅ ​WWE សុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់នៅអង់គ្លេសទៅវិញ។
ក្នុងនោះ មានកីឡាករដូចជា៖ John Cena ជា​អ្នក​គាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់ Tottenham Hotspur Rey Mysterio ជា​អ្នក​គាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់​ Manchester United Triple H ជា​អ្នក​គាំទ្រ​ក្រុមបាល់ទាត់ West Ham United Kurt Angle ជា​អ្នក​គាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់​ West Ham ដោយ៖ ​Coura ប្រភព ​(wwecorner)។