មិនលង់មិនបាន សម្រស់ Ring Girl ស្អាតជាងគេបំផុតទាំង១០ នៅលើពិភពលោក

អ្នកឱ្យទឹកកីឡាប្រដាល់ ឬ Ring Girl ត្រូវបានគេដឹងថាជាចំណែកដ៏ធំមួយដែលទាក់ទាញនៅក្នុងការប្រកួតប្រដាល់តាមសង្វៀននានា ។
ដ្បិតតែបង្ហាញខ្លួនតែមួយភ្លែតៗមែន ក៏ប៉ុន្តែ Ring Girl ត្រូវបានគេជ្រើសរើសយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដោយជ្រើសយកតែនារីៗមានរូបរាងស្អាតតែប៉ុណ្ណោះ ចុះទម្រាំតែ Ring Girl លំដាប់ពិភពលោក ដែលស្អាតទាំង ១០ ទៀត តើមានសម្រស់ និង រូបរាងស្អាតយ៉ាងណា ? ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» សូមបង្ហាញជូននូវ Ring Girl ទាំង ១០ នាក់ ដែលស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ 10.Jessa Hinton - សង្វៀន Playboy Playmate 9.Chrissy Blair - សង្វៀន Charlize Theron Look-Alike 8.Christie Cartwright - សង្វៀន World Extreme Cagefighting 7.Tiffany Tom - សង្វៀន Provincial Fighting Championship 6.Park Si Hyun - សង្វៀន One FC In Singapore 5.Christine Yvonne Hallauer - សង្វៀន One FC 4.Jade Bryce - សង្វៀន Bellator
3.Summer Daniels - សង្វៀន Bellator 2.Camila Oliveira - សង្វៀន First Brazilian Octagon Girl 1.Vanessa Hanson - សង្វៀន The Hottest Of Them All
ប្រភព៖ therichest។