ប្រូម៉ូសិនកប់ៗ ! អាស៊ីអឺរ៉ុប លក់ឯកសណ្ឋានមួយឈុត (អាវ+ខោ) ត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារ ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនឱ្យទៀត

ក្លិបបាល់ទាត់អាស់ីអឺរ៉ុប បានប្រកាសលក់នូវឯកសណ្ឋានថ្មីរដូវកាលឆ្នាំ​ ២០២១ របស់ខ្លួន កាលពីចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ សម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃអាវមួយ ១២ ដុល្លារ ។ ដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំង និង មានការស្នើសុំជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក្លិបសាលកវិទ្យាល័យដ៏ធំមួយនេះ បានប្រកាសដាក់លក់់នូវឯកសណ្ឋាននេះជាឈុតតែម្តង ដោយមានទាំងអាវ និង ខោ ជាមួយគ្នា ។
ក្នុងនោះតម្លៃអាវ ១២ដុល្លារ និងខោ ៧ ដុល្លារ ។ ដោយក្លិបបាល់ទាត់មួយនេះ បានសហការណ៍ជាមួយនឹង Cambodia Football News លោកអ្នកអាចរកជាវបានតាមរយៈ Cambodia Football News ដោយទទួលបាននូវតម្លៃពិសេសគឺ មួយឈុត (អាវ+ខោ) ត្រឹមតែ ១៥ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ៕ លោកអ្នកអាចធ្វើការកម្មង់ឥឡូវនេះ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬ Telegram (017835358) ។ ការដឹកជញ្ជូន និង មិនគិតកម្រៃឡើយក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌទួលគោក ៕ ហើយប្រសិនបើមានការចាប់អារម្មណ៍ ចង់បាននូវឈ្មោះនឹងលេខនៅលើឯកសណ្ឋានទាំងនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែម ២ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទៅលើតម្លៃខាងលើ ៕