សិង្ហបូរី បង្ហាញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍យុវជនរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅកាន់ World Cup នៅ ១០ ឆ្នាំទៀត

លោក Michel Sablon អតីតនាយកបច្ចេកទេស FAS បានបង្ហើបពីគោលដៅរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់សិង្ហបុរី ដែលកំណត់យកឆ្នាំ២០៣៤ ដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅ World Cup។
លោកបានបង្ហើបពីផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍមួយចំនួន ដូចដែល បែលហ្ស៊ិក បណ្តុះបណ្តាល Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku និង Eden Hazard ដូចខាងក្រោម៖
- អាយុ ៦ - ១០ ឆ្នាំ: ពង្រឹងភាពរហ័សរហួន និងការសម្របខ្លួនជាមួយធម្មជាតិ។
- អាយុ ១០-១៤ឆ្នាំ: អាយុមាសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានគ្រឹះបច្ចេកទេស។
- អាយុ១៤-១៨ឆ្នាំ: បញ្ចូលបច្ចេកទេសលេងជាក្រុម និងការយល់ដឹងពីទីតាំងនៃការលេង។
- អាយុ១៨-២២ឆ្នាំ: បណ្តុះបណ្តាលបំនិនជីវិតឲ្យយុវជនវិវត្តទៅជាកីឡាករអាជីព។