ក្រសួងអប់រំ និង NOCC ទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិ​ការ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ថ្មី នៃ​ស​ហ​ព័ន្ធ​កី​ឡា​វ៉ូវី​ណាម​កម្ពុជា

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​អូ​ឡាំ​ពិក​កម្ពុជា​(NOCC) បាន​ប្រ​កាស​ទទួល​ស្គាល់ និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​តិ​បត្តិ​សហ​ព័ន្ធ​កី​ឡា​វ៉ូវី​ណាម​កម្ពុជា បំ​ពេញ​ភារ​កិច្ច​របស់​ខ្លួន ក្នុង​អាណត្តិ​ទី៤ ឆ្នាំ​២០២១-២០២៥ ។
ការទ​ទួល​ស្គាល់​នេះ បន្ទាប់​ពី​សហព័ន្ធ​បាន​រៀប​ចំ​មហា​សន្និ​បាត​បញ្ចប់​អាណត្តិ​ទី៣ បន្ដ​អាណត្តិ​ទី៤ កាល​ពីពេល​ថ្មីៗ​កន្លងទៅ។
May be an image of 4 people, people standing and indoor
ចំពោះសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវីណាមកម្ពុជា ដែលត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងគណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​អូឡាំពិក​កម្ពុជា ទទួលស្គាល់ក្នុងអាណត្តិថ្មី គឺមាន១៩រូប ដោយ​មាន​ឯកឧត្តម អ៊ូ រតនា ជាប្រធានសហព័ន្ធ និងអនុប្រធាន ៧រូប, ឯកឧត្តម យ៉ាំ ថៃសាន ជាអគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង ៣រូប, លោកស្រី ញឹម ម៉ី ជាអគ្គហិរញ្ញិក និងអគ្គហិរញ្ញិករង ១រូប រួមទាំងសមាជិកចំនួន ៥រូបផ្សេងទៀត៕
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.