កីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី

អត្តពលិកអូឡាំពិកកម្ពុជា ខិតខំហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ត្រៀម​ការ​ប្រ​កួត​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ កីឡាករ-កីឡាការិនីជម្រើសជាតិកម្ពុជា ទាំង​កីឡា​ហែលទឹក និង​កីឡា​​អត្ត​ពល​កម្ម បាន​នឹង​កំពុង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ហ្វឹក​ហាត់​យ៉...

អត្តពលិកអូឡាំពិកកម្ពុជា ខិតខំហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ត្រៀម​ការ​ប្រ​កួត​ចុង​សប្ដាហ៍​នេះ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ កីឡាករ-កីឡាការិនីជម្រើសជាតិកម្ពុជា ទាំង​កីឡា​ហែលទឹក និង​កីឡា​​អត្ត​ពល​កម្ម បាន​នឹង​កំពុង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ហ្វឹក​ហាត់​យ៉...

កម្មវិធីប្រកួតរបស់អត្តពលិកកម្ពុជា ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Tokyo Olympic Games 2020

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអត្តពលិកកីឡាហែលទឹកជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា បាន​ដឹង​កាល​បរិច្ឆេទ​ប្រ​កួត​របស់​ខ្លួន នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​កី​ឡាអូ​ឡាំ​ពិ...

កម្មវិធីប្រកួតរបស់អត្តពលិកកម្ពុជា ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Tokyo Olympic Games 2020

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអត្តពលិកកីឡាហែលទឹកជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា បាន​ដឹង​កាល​បរិច្ឆេទ​ប្រ​កួត​របស់​ខ្លួន នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​កី​ឡាអូ​ឡាំ​ពិ...

TOKYO 2020៖ កីឡាជាច្រើន ចាប់ផ្ដើមប្រកួតថ្ងៃនេះ ក្រោយពិធីបើកផ្លូវការ ដោយដំណើរការយ៉ាងរលូន

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ឆ្នាំ២០២០ (Toky...

TOKYO 2020៖ កីឡាជាច្រើន ចាប់ផ្ដើមប្រកួតថ្ងៃនេះ ក្រោយពិធីបើកផ្លូវការ ដោយដំណើរការយ៉ាងរលូន

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ឆ្នាំ២០២០ (Toky...

កូវីដ មិនអាចសម្លាប់ចលនាអូឡាំពិកបានឡើយ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ប្រារព្ធពិធីបើកផ្លូវការ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ឆ្នាំ២០២០(Tokyo Olympic Game 2020) បានប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតជាផ្លូវការហើយ នៅយប់...

កូវីដ មិនអាចសម្លាប់ចលនាអូឡាំពិកបានឡើយ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ប្រារព្ធពិធីបើកផ្លូវការ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូ ឆ្នាំ២០២០(Tokyo Olympic Game 2020) បានប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតជាផ្លូវការហើយ នៅយប់...

នាយបេសកកម្មកម្ពុជា និងតំណាងប្រទេសទាំង ២០៦ អញ្ជើញដល់កន្លែងប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូហើយ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា(NOCC) និងជានាយបេសកកម្មកម្ពុជា និងតំណាងប្រទេសទាំង ២០៦ បា...

នាយបេសកកម្មកម្ពុជា និងតំណាងប្រទេសទាំង ២០៦ អញ្ជើញដល់កន្លែងប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូហើយ

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា(NOCC) និងជានាយបេសកកម្មកម្ពុជា និងតំណាងប្រទេសទាំង ២០៦ បា...