កីឡាចំនួន40ប្រភេទ ត្រូវបានសម្រេចដាក់បញ្ចូល ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី31 នៅប្រទេសវៀតណាម

0
146
ឯកឧត្តម វ៉ាត់ ចំរើន អគ្គលេខាធិការ CAMSOC មានប្រសាសន៍ថា សូមសហព័ន្ធជាតិ គ្រូបង្វឹកទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួត នៅប្រទេសវៀតណាម សូមពិនិត្រមើលប្រភេទកីឡា និងវិញ្ញាសារបស់ខ្លួន ដើម្បីរៀបចំកីឡាករ កីឡាការិនី និងខិតខំរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនឲ្យស្របទៅតាមប្រភេទកីឡា និងវិញ្ញាសាដែលមានចែង ក្នុងតារាងកម្មវិធីផ្លូវការនេះ។
May be an image of text that says "http:/acebok.co/0asagames No 31st SEA GAMES List of Sports and Sports தமகக்க்க் ထထာ AMSOC Men S Events women s Athletics Mixed Total Proposed venues wa Hammer 4x400m Gymnastics Artistic 47 Individua Around, My Dinh Stadium High 2 Individual neven Bars, Beam, Gymnastics Rythmic Aerobic 14 Individual All-Around Around Group Ngua Gymnasium Individual 10mA Shooting Pistol 2 Mixed pair, Trios, 3 Quan Ngua Gymnasium Individual Team 5 3 Shooting Team 10m Air Gymnasium 10 o positions 5 Target team 1 Target Running Team Trap Rifle 10 Hanoi National Training Center"
Loading...